query($sql); $row = $d->fetch_array(); return $row['ten_'.$lang]; } function get_hinh($pid){ global $d, $row; $sql = "select thumb from table_product where id=$pid"; $d->query($sql); $row = $d->fetch_array(); return $row['thumb']; } function get_price($pid){ global $d, $row; $sql = "select giaban from table_product where id='".$pid."'"; $d->query($sql); $row = $d->fetch_array(); return $row['giaban']; } function get_thumb($pid){ global $d, $row; $sql = "select thumb from table_product where id='".$pid."' "; $d->query($sql); $row = $d->fetch_array(); return $row['thumb']; } function remove_product($pid,$thongtin){ $pid=intval($pid); $max=count($_SESSION['cart']); for($i=0;$i<$max;$i++){ if($pid==$_SESSION['cart'][$i]['productid'] && $thongtin==$_SESSION['cart'][$i]['thongtin']){ unset($_SESSION['cart'][$i]); break; } } $_SESSION['cart']=array_values($_SESSION['cart']); } function remove_pro_thanh($pid){ $pid=intval($pid); $max=count($_SESSION['cart']); for($i=0;$i<$max;$i++){ if($pid==$_SESSION['cart'][$i]['productid']){ unset($_SESSION['cart'][$i]); break; } } $_SESSION['cart']=array_values($_SESSION['cart']); redirect('thanh-toan.html'); } function get_order_total(){ $max=count($_SESSION['cart']); $sum=0; for($i=0;$i<$max;$i++){ $pid=$_SESSION['cart'][$i]['productid']; $q=$_SESSION['cart'][$i]['qty']; $price=get_price($pid); $sum+=$price*$q; } return $sum; } function addtocart($pid,$q){ if($pid<1 or $q<1) return; if(is_array($_SESSION['cart'])){ if(product_exists($pid,$q)) return 0; $max=count($_SESSION['cart']); $_SESSION['cart'][$max]['productid']=$pid; $_SESSION['cart'][$max]['qty']=$q; return count($_SESSION['cart']); } else{ $_SESSION['cart']=array(); $_SESSION['cart'][0]['productid']=$pid; $_SESSION['cart'][0]['qty']=$q; return count($_SESSION['cart']); } } function product_exists($pid,$q){ $pid=intval($pid); $max=count($_SESSION['cart']); $flag=0; for($i=0;$i<$max;$i++){ if($pid==$_SESSION['cart'][$i]['productid']){ $_SESSION['cart'][$i]['qty'] = $_SESSION['cart'][$i]['qty'] + $q; $flag=1; break; } } return $flag; } ?> NỆM HƠI INTEX 68950

Chi Tiết Sản Phẩm

NỆM HƠI INTEX 68950
NỆM HƠI INTEX 68950 NỆM HƠI INTEX 68950 NỆM HƠI INTEX 68950 NỆM HƠI INTEX 68950 NỆM HƠI INTEX 68950

Nệm đơn

Sản phẩm rất tiện dụng cho dụng cho du lịch, văn phòng, hoặc nhà có diện tích nhỏ.

Có thể xếp gọn vào ngăn tủ khi không dùng đến.

Hàng nhập khẩu chính hãng INTEX

Giá đã bao gồm trọn bộ sản phẩm

(Nệm, bơm tay đa dụng, keo + miếng ván Pvc tự vá khi có sự cố)

Bảo hành 12 tháng

Sản phẩm cùng loại

Sản phẩm khuyến mãi

back-to-top.png
Chat facebook